För investerare
FAQ - vanliga frågor

Allt du behöver veta som investerare

Välkommen till Bazzums FAQ för investerare. Här finns svaren på de vanligaste frågorna som investerare ställer om vår plattform, investeringsmöjligheter och vårt case. Ta en titt för att fördjupa dig i vad det innebär att investera i Bazzum.

#Frågor & svar

FAQ - Vanliga frågor

Vad är det som är unikt med Bazzum? Vad har ni för USP (Unique Selling Proposition)?

På Bazzum kombinerar vi ett innovativt tänk med avancerad teknologi, psykometri och ett globalt perspektiv i syftet att förändra och förnya rekryteringsmarknaden. På Bazzum inkluderas psykometri redan i första skedet av en matchning/rekrytering, vilket ger en oöverträffad precision i matchningen mellan kandidat och företag. Vår betalmodell tillåter oss en prissättning som kapar arbetsgivarnas rekryteringskostnader med ca 80%. Bazzum samlar alla jobbmarknadens aktörer på en enda plattform och stärker både individer och företag med exakt matchning och insikter som stödjer förändring. 

Hur utnyttjar Bazzum psykometri i rekryteringsprocessen?

Bazzum använder DNV-certifierade psykometriska tester för att ta fram personliga profiler som innefattar problemlösningsförmåga, power skills (personliga egenskaper), motivation, intressen och värderingar. Detta möjliggör en jobbmatchning med precision som vida överskrider den hos traditionell rekrytering, som enbart fokuserar på s.k. hard skills (utbildning och erfarenhet) och rekryterarens magkänsla. För arbetsgivaren innebär detta bl.a. att de får kandidater som är rätt för såväl tjänsten som deras företagskultur.

Vilken sorts teknologi använder Bazzum sig av?

Bazzum använder web scraping och avancerade automatiserade matchningsalgoritmer baserade på big data och maskininlärning. Detta säkerställer precision, effektivitet, och kontinuerlig förfining av matchningsprocessen.

Hur ser Bazzums globala expantionsplaner ut?

Vi lanserar i Skandinavien först, sedan troligtvis Tyskland, Storbritannien och USA. Initialt har vi baserat vårt urval på två huvudsakliga kriterier – stor mängd lediga jobb och hög grad av likhet med den svenska arbetsmarknaden. Detta för att minimera nödvändiga anpassningar av plattformen inför lansering. Vi begrundar många olika aspekter: Har det valda landet särskilda regler som Bazzum behöver anpassa sig till? Vilka kulturella skillnader, som kan påverka Bazzum, finns det? Hur ser konkurrensen ut på det valda landets arbetsmarknad? Vilken potential finns det för Bazzum att etablera sig på den? Vilka marknadsföringskanaler finns det? Vilka betalningslösningar är mest populära?

Hur säkerställer Bazzum datasekretess och säkerhet?

Bazzum tar dataintegritet på största allvar. Vår plattform följer branschstandardiserade säkerhetsprotokoll och följer relevanta dataskyddsbestämmelser såsom GDPR (General Data Protection Regulation) för att säkerställa konfidentialitet och säkerhet för användarinformation.

Vilken dragningskraft har Bazzum visat hittills?

Bazzum har fått väldigt positiv respons från både jobbsökande och arbetsgivare och vi har många som är redo att prova vår plattform först av alla. Spotify, Volvo och Fellowmind är några av de företag som vill vara testpiloter för vår MVP.

Kan jag få mer information om Bazzums investeringspaket?

Bazzums seed-runda siktar på att säkra max 3 miljoner SEK, med investeringspaket tillgängliga för 8 000 SEK vardera. Dessa paket erbjuder investerare möjligheten att vara en del av en transformativ resa för att omforma den globala rekryteringsmarknaden.

Hur kan jag engagera mig som investerare?

Besök vår investeringssida www.bazzum.com/investment-opportunity, för att ta reda på mer om vårt erbjudande. Där hittar du bl.a. omfattande information, pitch deck, rapporter och kan boka ett digitalt möte med oss, där vi svarar på dina frågor.

Vad skiljer Bazzum från andra rekryteringsplattformar?

På Bazzum kombinerar vi ett innovativt tänk med avancerad teknologi, psykometri och ett globalt perspektiv i syftet att förändra och förnya rekryteringsmarknaden. På Bazzum inkluderas psykometriska tester, helt kostnadsfritt, redan i första skedet av en matchning/rekrytering, vilket ger en oöverträffad precision i matchningen mellan kandidat och företag. Vår betalmodell tillåter oss en prissättning som kapar arbetsgivarnas rekryteringskostnader med ca 80%. Bazzum samlar alla jobbmarknadens aktörer (jobbsökande, arbetsgivare, utbildningsföretag, rekryterare, studenter, jobbcoacher m.fl) på en enda plattform och stärker både individer och företag med exakt matchning och insikter som stödjer förändring.

Hur bidrar Bazzum positivt till samhället och hållbarhet?

Bazzum kommer att ha en djupgående samhällelig och ekonomisk påverkan. Vår automatiserade, anonymiserade jobbmatchningsprocess minskar risken för ojämlikhet och negativa fördomar på grund av kön, etnicitet, ålder etc. På vår plattform blir rekryteringsprocessen mer exakt, samtidigt som den också går snabbare, blir enklare och billigare. Följaktligen kommer tröskeln för att anställa nya talanger att vara lägre, särskilt för mindre företag med en begränsad budget. Det leder till fler jobb och en ökad sysselsättningsgrad. Att hitta den perfekta matchningen kommer också att öka de anställdas behållning. Alla arbetsmarknadens aktörer samlade på ett ställe gör processen att söka jobb hanterbar och begriplig för individen. Bazzum kommer att bidra till en övergripande positiv effekt på individernas välbefinnande och psykiska hälsa, vilket leder till lägre kostnader för samhället (t.ex. arbetslöshetsersättning, sjukpenning, traktamente).

Vilken information är tillgänglig för investerare?

Investerare har tillgång till all viktig information, såsom en komplett investeringsrapport, pitch deck (lång och kort version), ekonomi-pitch deck. Det går dessutom utmärkt att boka ett digitalt möte med oss för att få svar på eventuella frågor.

Vad har Bazzum för långsiktiga planer för rekryteringens framtid?

Att vara en av de viktigaste aktörerna inom rekrytering globalt, med fullskalig daglig webscraping globalt och en plattform som är fullt utvecklad och rustad för att möta alla behov inom jobb och karriär hos våra huvudsakliga användargrupper (jobbsökande, anställda, studenter och seniorer) och kundgrupper (arbetsgivare, rekryterare, bemanningsföretag, jobbcoacher, matchningsföretag och utbildningsföretag). Att fortsätta vidareutveckla våra algoritmer så att vi hela tiden är den som erbjuder jobbmatchning som är snabbare, smidigare, enklare och framför allt mer effektiv än någon annan på marknaden. Att vara den självklara samlingsplatsen, hubben, där individer kan sköta allt som har med karriär att göra. Att vara den plattform som arbetsgivare föredrar när det gäller att hitta de bästa talangerna. Några av de funktioner och tjänster som kommer att finnas tillgängliga:

 

För arbetsgivare och andra kunder:

 • Integration av Bazzum med företagens egna rekryteringsverktyg 
 • Skillprofiler för 8000+ yrken 
 • Bedömning företagskultur 
 • Global scanning, ratings and recommendations, employer branding
 • Olika typer av prenumerationer för ständig tillgång till de bästa kandidaterna
 • Marknadsplats
 • Automatiska uppföljningar av gjorda matchningar efter 3, 6 och 12 månader

 

För individer:

 • Ett omfattande karriärverktyg – Bazzum vill synas redan i skolan. Personer ska tidigt ha tillgång till alla de verktyg som behövs för att planera sin framtid, veta vilka yrken som passar dem etc.
 • Bedömning av problemlösningsförmåga, personliga egenskaper, intressen, motivation och värderingar som ger en tydlig bild av individens fulla potential.
 • Global scanning, ratings and recommendations
 • Automatiska uppföljningar av gjorda matchningar efter 3, 6 och 12 månader

Jag vill veta mer om Bazzum!

Upptäck hur Bazzum kommer att förändra jobbmarknaden och hur vi skapar helt nya sätt för individer och företag att skapa kontakt. Vad vill du ha av oss? Ett telefonsamtal? Ett möte? Vår pitch och mer information om investeringen? Hör av dig och berätta!

World Trade Center
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö
Sweden