Yrkesprofil

1. Problemlösning (IQ)

2. Öppenhet, krativitet och Förändring

3. Exekutiv och operativ förmåga

Programmerare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Problemlösning (IQ)

Öppenhet, krativitet och Förändring

Exekutiv och operativ förmåga

Spatial Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Numerisk Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Verbal Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Kritiskt Tänkande

Låg

Medel

Hög

Kreativitet

Låg

Medel

Hög

Öppenhet

Låg

Medel

Hög

Förändringsvilja

Låg

Medel

Hög

Uthållighet

Låg

Medel

Hög

Beslutsamhet

Låg

Medel

Hög

Handlingskraft

Låg

Medel

Hög

Resultatorientering

Låg

Medel

Hög

Problemlösning (IQ)

Relationskompetens

Emotionell Balans och Stress

Yrkesprofil

Spatial Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Numerisk Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Verbal Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Kritiskt Tänkande

Låg

Medel

Hög

Samarbetsvilja

Låg

Medel

Hög

Social förmåga

Låg

Medel

Hög

Emotionell Intelligens

Låg

Medel

Hög

Följsamhet

Låg

Medel

Hög

Självförtroende

Låg

Medel

Hög

Emotionell stabilitet

Låg

Medel

Hög

Sjuksköterska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Problemlösning (IQ)
Relationskompetens
Emotionell Balans och Stress

Yrkesprofil

Problemlösning (IQ)

Utåtvändhet och Sällskaplighet

Noggrannhet och Struktur

Telesäljare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Problemlösning (IQ)
Utåtvändhet och Sällskaplighet
Noggrannhet och Struktur

Spatial Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Numerisk Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Verbal Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Kritiskt Tänkande

Låg

Medel

Hög

Social säkerhet

Låg

Medel

Hög

Utåtvändhet

Låg

Medel

Hög

Perfektionism

Låg

Medel

Hög

Noggrannhet

Låg

Medel

Hög

Kontrollorientering

Låg

Medel

Hög

Problemlösning (IQ)

Exekutiv och operativ förmåga

Relationskompetens

Yrkesprofil

Spatial Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Numerisk Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Verbal Problemlösning

Låg

Medel

Hög

Kritiskt Tänkande

Låg

Medel

Hög

Uthållighet

Låg

Medel

Hög

Beslutsamhet

Låg

Medel

Hög

Handlingskraft

Låg

Medel

Hög

Resultatorientering

Låg

Medel

Hög

Samarbetsvilja

Låg

Medel

Hög

Social förmåga

Låg

Medel

Hög

Emotionell Intelligens

Låg

Medel

Hög

Följsamhet

Låg

Medel

Hög

Mellanchef Industri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Problemlösning (IQ)
Exekutiv och operativ förmåga
Relationskompetens