Anmälningssedel

Anmälningssedel för teckning av aktier i Bazzum AB (559372-6408)

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.  All information finns tillgänglig att läsa på www.bazzum.com/seed-round. 

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande

World Trade Center
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö
Sweden

info@bazzum.com

www.bazzum.com