Urban Andersson

waving-hand.png Hej

om urban

Digital High Tech Pioneer

Digital pionjär, visionär och teknikkunnig. Har 40 års erfarenhet av tekniska lösningar och utveckling och utforskar ständigt nya idéer och möjligheter. Är en livslång datorprogrammerare och utvecklade internetbaserade lösningar långt innan det blev en grej. Har många förtjänster, att vara teknikchef i utvecklingen av IKEAs första e-handel är en. Stolt medgrundare av Kodexe och aktiv i flera verksamheter.